PARTNERS

Vi är din samarbetspartner

Med spetskompetens inom digitalisering, automation och logistik bygger vi en flexibel organisation under ständig tillväxt. För oss är långsiktiga affärsrelationer med ett transparent partnerskap alltid i fokus. Med vår specialiserade personal  riskerar du aldrig att någon av dina produkter glöms bort eller hamnar mellan stolarna.

Tack vare ett väl fungerande affärssystem är det dessutom möjligt för oss att styra och tydliggöra produktionsflödet ner i minsta detalj. Det innebär att vi via vår samarbetspartner Produktionsekonomi ända sedan 1990 har tillgång till ett MPS-system, Prodtime, som är helt specialanpassat för våra behov och som kontinuerligt utvecklas och uppdateras.

Kunder med hög kravbild

Våra kunders gemensamma nämnare är att de har en hög kravbild och därför återfinns flertalet av dem inom hydraulik och livsmedel. Eftersom vi har flera stora kunder på en global marknad är det av största vikt att vi är lyhörda och arbetar långsiktigt med ständiga förbättringar.

För oss innebär det att vi erbjuder en transparent produktion och gärna visar upp våra kalkyler mot kunderna. Tillsammans  kan vi hjälpas åt att bolla idéer och utveckla hela produktionsprocessen så att den blir ännu bättre!

Livsmedel
Hydraulik
Övrigt

SAGT AV VÅRA KUNDER

PARTNERS INOM Livsmedel

PARTNERS INOM HYDRAULIK

PARTNERS INOM ÖVRIGT